Murixeddas
Murixeddas
10 months ago
Su Siccu
Passeggiata di Su Siccu, Cagliari

Murrixeddas me in Casteddu .

Atobiu de Murra.

Sabudu 9 de cabudanni me in Su siccu.

Si no scis giogai custa podit essi sa dì po imparai cun nosus.

Cument e sempri si iteus su strexiu, su mandigai e su bufongiu e si cumbidaus entre paris.

No si praxit sa prastica e s'aliga, ( nemancu Is militaris ), si praxit a si spassiai impari