Atobiu de murra in Casteddu
Atobiu de murra in Casteddu
12 days ago
Cagliari, piazza Giovanni XXIII
Piazza Giovanni XXIII

Beni benius e beni benias a giogai, a castiai e a si stentai cun nosus. Chi non ses bonu giai ti ddu imparaus. Aturaus a totu merì gioghendi, imparendi metodus, arregulas e trassas. Podis bitiri mandiari e bufongiu, acetotus nosus, no fait a giogai a sa Murra chentza de una tassa de binu bellu o una birrixedda frisca.

STRAVIEUS DE PRASTICA E ALIGA PO DEBBADAS.